top of page

 

Tidigare liv- kanalisering

En tidigare liv session syftar till att du ska bli från de blockeringar, beteende, mönster, rädslor som kan finnas kvar hos dig idag från det tidigare livet. Det kan även komma fram dolda talanger från dina tidigare inkarnationer som ”väcks till liv” efter sessionen. Denna session kan även hjälpa till med att frigöra sjukdomar och andra obalanser.

 

Jag kanaliserar det liv som påverkar dig mest just nu, och det är ditt universella team som bestämmer och tar fram det livet. Sedan beskriver jag det tidigare livet för dig, vem du var, vad du gjorde, vad hände, hur dog du mm. Sedan utför jag en förlåtelseprocess med alla inblandade i det tidigare livet och du blir på så sätt fri från den negativa karman som finns kvar hos dig idag.

Du behöver inte göra något utan jag sköter detta, men du får gärna känna in hur det känns hos dig under sessionen.

 

Denna tjänst erbjuds både fysiskt på plats alternativt på distans.

Pris: 888 kronor / 60 minuter

bottom of page