top of page

66 portal - Online healing tisd 6/6

Hela juni är numerologiskt talet 13. Talet 13 är vårt gudinnetal, som står för det heligt feminina så den här månaden så har vi fantastiska möjligheter att arbeta med vår inre gudinna och läka obalanser i den feminina energin inom oss.


Tisdagen 6/6 har vi en stor portalöppning där vi får hjälp av våra stjärnmödrar och den stora moderskärleken att läka våra obalanser i våra hjärtan i syfte att balansera det heligt feminina med det heligt maskulina inom oss. Vi har levt tusentals år i den maskulina energin och det är dags nu att komma tillbaka som de sanna gudinnor vi är, och med all den kraft och kärlek vi bär inom oss.


Genom nedladdningar av koder från våra stjärnmödrar har vi möjlighet att läka klyftan mellan vårt fysiska medvetande och vårt gudomliga medvetande, dvs vår kontakt med vårt högre jag. Energin kommer jobba med vårt hjärta, och den gudomligt villkorslösa kärleken. Vi rensar bort obalanser och stärker upp den inre kärleken för att vi ska kunna leva mer ur ett kärleksperspektiv. När vi rensar bort obalanser som gamla trauman och rädslor skapar vi ett utrymme där vi ges möjlighet att stärka upp den gudomligt feminina energin och den gudomligt villkorslösa kärleken. När vi ser på våra liv och ökar mängden kärlek till oss själva och till vår omgivning, så sker stora förändringar både inom oss och utanför oss. Det blir som ringar på vattnet som sprider sig.

Vi kommer också att arbeta med vår livmoder och den heliga energi som verkar där. I vår livmoder finns den heliga skapelsekraften och den sanna 13 kraften.


Vår jord är nu i en stark uppstigningsfas och när detta sker så är det vanligt att vi människor upplever förvirring, rädslor och andra störningar. Detta kan upplevas utmanande för många och därför är det extra viktigt att vi stärker oss själva genom kärlek och balans så att vi kan uppnå den stabilitet som behövs för att inte dras med i turbulensen som uppstår. Men det är bra att komma ihåg att ur turbulens och kaos kommer förändringar att ske till det bättre. Vi har en fantastisk möjlighet att stiga i frekvens med betydligt högre vibrationer och utvecklas till en helt ny andlig nivå.


Healingen tas emot när som 6/6 när det passar dig.  Jag kommer skapa en privat grupp på Facebook där jag kommer lägga ut information och där vi kan dela med oss av våra tankar och upplevelser. Det är ett fantastiskt verktyg i vår frigörelse och utvecklingsprocess att kunna dela med oss av våra upplevelser. Och redan vid anmälan kommer förberedelserna med healingen att starta igång för att stärka upp vår mottaglighet för att starkare svara an på dessa kärleksfulla, starkt vibrerande, djupgående och helande koder och energier.


Anmälan görs genom att swisha 111 kronor till 1234237954 alternativt bankgiro 5735-9275 (Anna Karlsson) senast 5/6, och därefter meddelar via mail till info@awakeningbymalva.seVarmt välkomna 

bottom of page