top of page
ai-generated-8089243_1280.jpg

Healing event online- Healing med Maria Magdalena

Varmt välkomna på healing tillsammans med Maria Magdalena måndag 23/10 kl 21-21.30

 

Denna dag har energi av talet 13. Talet 13 är vårt gudinnetal, som står för det heligt feminina och det innebär att vi har stora möjligheter att arbeta med vår inre gudinna och läka obalanser i den feminina energin inom oss. Och med dagens 13 energi, det gudomligt feminina talet, vill Maria Magdalena återigen bjuda in till healing enligt den mystiska läran Rosens väg.

  

Vi kommer arbeta med att rensa bort obalanser både på själsnivå och kroppsnivå för att vi ska kunna ta emot heliga ljuskoder och energier från Universum för att stärka upp det heligt feminina och skapa balans inom oss. I vårt hjärta rymmer den villkorslösa kärleken, och det är genom kärleken vi får kontakt med vårt gudomliga syfte. Genom denna session får vi möjlighet att leva ut vår fulla potential och bygga upp kärlekens gudomliga nätverk, igen. Universums kraftfulla energier ger oss gudomlig hjälp att göra vårt inre genombrott för att bli mer obegränsade och fria i tanke och känsla, vilket ger oss kraft och mod att kunna leva det liv vi önskar. Vi kommer också att arbeta med vår livmoder och den heliga energi som verkar där. I vår livmoder finns den heliga skapelsekraften och den sanna 13 kraften.

Rosens väg är en själslig process av uppstigning genom kärlek, frid, acceptans och upplysning. Det är också en fysisk, mental och känslomässig process vilket emellanåt innebär att möta sitt inre mörker. Att vandra Rosens väg är att medvetet välja hjärtats och den högre kärlekens väg. Hjärtchakrat aktiveras till sina högre aspekter och vi går bortom egots makt över tankar och känslor.

Rosens väg introducerades redan på Lemurien och Atlantis, för att förankra skapandekraften, gudinnan och gudmoderns feminina energi i mänsklighetens minnen och medvetande. Idag hämtar vi tillbaka denna kraft och visdom som finns djupt lagrade i vårt själs DNA.

 

Om du känner dig kallad, man som kvinna, anmäler du dig genom att swisha en symbolisk summa på 99 kronor till 1234237954 senast söndag 22/10 (9 är Maria Magdalenas tal), och därefter meddelar via mail till info@awakeningbymalva.se alternativt här i kommentarerna för att inkluderas i healingen. Om du inte kan ta emot under satt klockslag kan du med fördel ta emot senare när du har möjlighet. Du öppnar upp din intention och ditt hjärta och ber om att få ta emot healingen från Maria Magdalena. Ha gärna med en ros, eller doft av ros under sessionen, så att du öppnar upp fler sinnen.

 

Med värme och kärlek
Awakening by Malva
Anna – Ashtara Rose

bottom of page