top of page

Healing event – Bali och aktivering av vår Lemurien själ

 

Fredag 2/2 bjuder Anna (Awakening by Malva) och Christina Grossi in till en kraftfull healingmeditation, distans från Bali. 22 är ett mästartal och ger dig möjlighet att manifestera dina önskningar och mål till verklighet och att återknyta till din mästarsjäl.

Bali är ett av de stora reningscentra på vår planet. Det finns 6 reningsregioner på Bali som återcirkulerar och renar jordens energifält. Det finns 6 leylinjer som passerar dessa reningsregioner där energin från var och ett av dessa element renas.

Det sägs också att Bali är moder jords hjärtchakra. Det är inte konstigt att så många människor reser till Bali för att läka. Och det är lätt att förstå att Bali är en av de kraftfullaste platserna på vår jord när det gäller läkning, personlig utveckling.

Bali är djupt kopplad till Lemurien och dess glansdagar. Och nu får vi möjlighet att genom de kraftfulla energierna på Bali med alla dessa leylinjer och energifält att återställa vår unika blueprint med klarhet, harmoni, kärlek, glädje, överflöd, unity, frihet och kreativa uttryck från den lemuriska guldåldern. När de högre dimensionella frekvenserna från Lemurien förankras i leylinjerna på Bali blir vi aktiva medskapare för att förankra det gudomliga ljuset inom oss, och utom oss.

Genom Lemuriens heliga vatten och vårt kvanthjärta så uppstår känslan av ”Jag är närvarande”. Lemurien är inuti oss och är en del av våra multidimensionella aspekter och kommer hjälpa oss att vara i total närvaro. Vi kommer bada eteriskt i dess renande vatten och låta vattnet skölja igenom oss, och rena oss och vårt hjärta. Det är en reningsceremoni för klarhet, kärlek, harmoni, glädje, överflöd och alla de känslor som var signifikanta på Lemurien. I kärlek och tacksamhet skapar vi skönhet på vår jord, och återkopplar oss till vårt sanna jag. En aktivering kommer ske för att väcka upp din fulla potential som sätter igång de processer som krävs för utveckling, helande och återställandet av ditt gudomliga jag och ditt uppdrag på jorden.

Via moder jords hjärtchakra kommer vi tillsammans rensa de cellulära minnena av trauman, obalanser som hindrar oss att stå i vår egna kraft och sanning. Denna rensning kommer göra det möjligt att stämma in med moder jords hjärtchakra så att vi kan leva mer samstämmigt med henne. Vi kommer också att arbeta med att läka moderslinjen både bakåt och framåt så att vi kan vara i vårt kristallina hjärta. När vi läker moderslinjen läker vi det sårade systerskapet, och när vi läker det sårade systerskapet skapar vi hopp och ger plats för ljuset.

Genom att aktivera våra minnen från Lemurien ges vi möjlighet att verka utifrån kärlek och skapa den värld vi vill leva i.

Anmälan görs genom att swisha 222 kronor till 1234237954 ( Anna Karlsson AB) senast torsdag 1/2, och därefter meddelar via mail till info@awakeningbymalva.se för att inkluderas i healingen.

 

Healingen sker helt på distans och du tar emot healingen när du har möjlighet. Du öppnar upp din intention och ditt hjärta och ber om att få ta emot healingen. Om du har kristaller, så kan du med fördel använda dessa för att ytterligare förstärka healingenergierna.


 

Med värme och kärlek

Anna och Christina

bottom of page